O Kancelarii

Witam Państwa na stronie Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez adwokat Jowitę Gębarowską. 

Specjalizuję się w różnych dziedzinach prawa, co zapewnia najwyższy standard świadczonych usług. Doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawa, wysokie merytoryczne przygotowanie i dogłębna analiza sprawy to priorytety, jakie sobie stawiam przy realizacji projektu. Prowadząc każdą sprawę kieruję się uczciwością i lojalnością, konsekwencją. Dążę, by każdy projekt był rozwiązany bezkonfliktowo, szybko i terminowo. Moim celem jest uzyskanie szybkiego i pozytywnego dla Klienta rozstrzygnięcia na możliwie wczesnym etapie sprawy. 

Kancelaria może udzielić profesjonalnego wsparcia już na etapie poprzedzającym spór sądowy w korespondencji z drugą stroną lub całkowicie przejąć reprezentację interesów Klienta, wyręczając go we wszystkich niezbędnych czynnościach. W toku postępowania sądowego Klient może liczyć na wsparcie w przygotowaniu swoich wystąpień i pism w procesie, jak również może całkowicie przekazać prowadzenie sprawy Kancelarii, ograniczając do niezbędnego minimum swoje zaangażowanie. Świadczę usługi zarówno w Kancelarii, jak i w siedzibie Klienta. Na życzenie Klienta obsługa prawna prowadzona jest nadto za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty, w tym poczty elektronicznej.