CENNIK


Kancelaria oferuje konkurencyjne stawki wynagrodzenia i szeroki wachlarz metod jego ustalania, dostosowany do charakteru sprawy, potrzeb Klienta oraz rodzaju współpracy. Możliwe jest zarówno ustalenie honorarium płatnego w przeliczeniu na godzinę pracy, jak również określonego zadaniowo czy całościowo za sprawę.

 

Przykładowe ceny usług:

- koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 50 zł do 200 zł, w zależności od rodzaju sprawy.

- wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy ustalane jest indywidualnie, jednakże podstawą do jego ustalenia jest każdorazowo stawka minimalna określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z dn. 12.10.2016r., poz. 1668) zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

- koszt jednorazowego zastępstwa procesowego bądź stawiennictwa w urzędzie wynosi od 150 zł do 500 zł

 - koszt napisania pisma procesowego (pozwu, środka zaskarżenia, innego pisma) wynosi od 150 zł do 1500 zł

 

Do kwoty wynagrodzenia należnego Kancelarii doliczany jest podatek VAT (według stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury VAT).

 

Możliwe jest ustalenie ceny usługi Kancelarii m.in. jako:

- jednorazowej, tj. za wykonanie danej czynności (np. udzielenie porady prawnej, napisanie pisma procesowego, sporządzenie opinii prawnej, napisanie umowy)
- ryczałtowej za prowadzenie danej sprawy (co obejmuje wszystkie czynności adwokata związane z daną sprawą)
- ryczałtowej godzinowej (zależnej od ilości godzin pracy adwokata, które są poświęcone na wykonanie danej czynności). Wysokość stawki godzinowej jest uzależniona od charakteru wykonywanych usług i wynosi od 50 zł do 300 zł.
- ryczałtowej miesięcznej -  Klient dokonuje stałej opłaty za świadczenie usług prawnych za cały miesiąc usług. Zakres świadczonej pomocy prawnej oraz wynagrodzenie wynika z zawartej z Klientem umowy o świadczenie pomocy prawnej
- suma jednostkowych cen za poszczególne czynności podejmowane w sprawie np. napisanie pisma wraz ze złożniem go w Sądzie bądź wysłaniem do strony przeciwnej, udzielenie porady prawnej, zastępstwo procesowe lub w urzędzie
- premiowej - podstawowa płatność (czy to godzinowa, czy ryczałtowa) zostaje obniżona, a w sytuacji korzystnego rozstrzygnięcia sprawy, Kancelaria otrzymuje premię dodatkową 

 

Kancelaria jest otwarta na propozycje Klienta w zakresie wysokości ceny danej usługi Kancelarii i sposobu uiszczenia honorarium.

 

Ceny usług świadczonych przez Kancelarię zależą m.in. od:

- rodzaju sprawy, jej komplikacji pod względem faktycznym i prawnym
- ilości czasu pracy potrzebnej do poprowadzenia danej sprawy
- ilości i rodzaju wydatków, jakie Kancelaria musi ponieść w związku z prowadzeniem sprawy

 

Zawsze staram się, aby jakość moich usług połączona była z niewygórowaną ceną. Zanim wraz z Klientem zdecydujemy o rodzaju rozliczenia naszej pracy, najpierw dokonuję analizy stanu prawnego sprawy.

Na pierwszym miejscu stawiam potrzeby i możliwości finansowe Kienta, dlatego też każda sprawa wyceniana jest indywidualnie.

Gwarantuję konkurencyjność cenową i pełen profesjonalizm w świadczeniu usług prawnych.